Tavíkovice

Obec Tavíkovice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Obecní vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:26.10.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Příloha obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č.8 Vyvěšeno:21.11.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 5. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 11. zasedání ZO Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 10. zasedání ZO Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Svazek obcí pro komunální služby - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Vyvěšeno:27.5.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Svazek obcí pro komunální služby - Návrh rozpočtu 2020 Vyvěšeno:27.5.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Svazek obcí Sever Znojemska - návrh záv. účtu Vyvěšeno:13.5.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu 2019 Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: MZE-Opatření obecné povahy-povinnosti vlastníků lesů Vyvěšeno:3.4.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet na rok 2021 Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyvěšeno:13.6.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška Obce Tavíkovice č. 3/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Vyvěšeno:13.6.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství Vyvěšeno:13.6.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č.1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tavíkovice a pro místní část Dobronice Vyvěšeno:13.6.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

Vyvěšeno:10.5.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Odpovědi na dotazy na základě zákona č. 106/1999
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výroční zpráva o poskytování informací posle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020 Vyvěšeno:2.3.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 Vyvěšeno:11.2.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno:3.2.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

na Váš dotaz na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že ani starosta ani obecní úřad Tavíkovice nadále nepožaduje platbu stočného dle sdělení na úřední desce ze dne 11.7.2019.

Vyvěšeno:17.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno:25.11.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů - Zápis z 6. veřejného zasedání ZO Tavíkovice Vyvěšeno:22.7.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno:10.6.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno:29.4.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu - Dobronice Vyvěšeno:3.11.2021 Sejmuto: 1.2.2022 Dokument:
Název dokumentu: SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu - Tavíkovice Vyvěšeno:3.11.2021 Sejmuto: 1.2.2022 Dokument:
Název dokumentu: Informace ke sčítání lidu Vyvěšeno:18.2.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Svazek obcí Sever Znojemska - návrh rozpočtu na rok 2021 Vyvěšeno:11.2.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Žádost o pronájem obecního bytu Vyvěšeno:9.11.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška o poplatku ze vstupného Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za využívání veřejného prostranství Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška o místníém poplatku ze psů Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Příloha obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Opatření obecné povahy Vyvěšeno:9.12.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled na rok 2021,2022, 2023 Vyvěšeno:5.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu na rok 2020 Vyvěšeno:22.11.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu - Svazek obcí Sever Znojemska Vyvěšeno:21.11.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 7/2019 Vyvěšeno:24.10.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 6/2019 Vyvěšeno:24.10.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025 DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:16.10.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2019 Vyvěšeno:21.8.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Vyvěšeno:26.7.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Čestné prohlášení dodavatele Vyvěšeno:26.7.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Vyvěšeno:26.7.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Žádost o zpracování cenové nabídky Vyvěšeno:26.7.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Informace o zvýšení ceny stočného

Informace o zvýšení ceny stočného

 

Od 1. července 2019 dojde v obci Tavíkovice ke zvýšení ceny stočného. K úpravě cen se přistoupilo poprvé od roku 2006. Nově se tak bude platit za metr krychlový stočného 22 Kč. Souhrnná cena za vodné a stočné bude 40 Kč, což je o osm korun více oproti minulým letům. Nová cena za stočné se bude vztahovat už na I. pololetí 2019.

Vyvěšeno:11.7.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Vyvěšeno:9.7.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 4/2019 Vyvěšeno:24.6.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2019 Vyvěšeno:12.6.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Vyvěšeno:10.6.2019 Sejmuto: 11.6.2022 Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:24.5.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:24.5.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:24.5.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:24.5.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o době a místě konání voleb Vyvěšeno:7.5.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování - DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:26.4.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle předpisů pro vodné a stočné Vyvěšeno:26.4.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Opatření obecné povahy - kůrovec Vyvěšeno:4.4.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Stanovení minimálního počtu členů OVK Vyvěšeno:25.3.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření 1/2019 Vyvěšeno:22.3.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:29.1.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet obce Tavíkovice na rok 2019 Vyvěšeno:7.1.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu na rok 2019 Vyvěšeno:28.11.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:26.11.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č.7 Vyvěšeno:29.10.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování - SVAZEK OBCÍ SEVER ZNOJEMSKA Vyvěšeno:23.10.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě z.č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:9.10.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Vyvěšeno:3.10.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření 6 Vyvěšeno:19.9.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí Vyvěšeno:17.9.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Vyvěšeno:6.9.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Vyvěšeno:20.8.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Poskytnutí informací na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1.8.2018 obdržel Obecní úřad Tavíkovice žádost pana .......... o Poskytnutí informací na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí kopie zápisu a usnesení ze zasedání ZO Tavíkovice konaného dne 27.6.2018. Odpověď a kopie předmětného zápisu je v příloze

Vyvěšeno:20.8.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami Vyvěšeno:13.8.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č.5/2018 Vyvěšeno:2.8.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Informace o sídle a počtu volebních okrsků Vyvěšeno:30.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Vyvěšeno:30.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: MěÚ Mor. Krumlov - nakládání s povrchovými vodami Vyvěšeno:18.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování - DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:13.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Tavíkovice pro volební období 2018-2022 Vyvěšeno:28.6.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 3/2018 Vyvěšeno:27.6.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: rozpočtové opatření č. 4/2018 Vyvěšeno:27.6.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - GDPR Vyvěšeno:30.5.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: DSO Sever Znojemska - oznámení Vyvěšeno:18.4.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2018 Vyvěšeno:2.4.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2018 Vyvěšeno:1.3.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky Vyvěšeno:14.2.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 10/2017 Vyvěšeno:24.1.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno:23.1.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb. Vyvěšeno:12.1.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o místě a konání voleb Vyvěšeno:21.12.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: rozpočtové opatření č. 9/2017 Vyvěšeno:18.12.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Informace o počtu a sídle volebních okrsků Vyvěšeno:28.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu na rok 2018 Vyvěšeno:20.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 7 Vyvěšeno:15.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 8 Vyvěšeno:15.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Vyvěšeno:13.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. - odměny zastupitelů 2012 Vyvěšeno:10.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. pohledávka, počet darovacích smluv Vyvěšeno:10.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 7/2017 Vyvěšeno:6.11.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 6/2017 Vyvěšeno:19.9.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: SPÚ - Komplexní pozemkové úpravy Tavíkovice a Dobronice Vyvěšeno:19.9.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Informace poskytnutá na základě zákona č. 106/1999 Sb. - odměny (leden 2012, únor 2012, březen 2012) zastupitele Vyvěšeno:28.8.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Informace poskytnutá na základě zákona č. 106/1999 Sb. - rezignace na funkci místostarosty v roce 2012 Vyvěšeno:28.8.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyvěšeno:21.8.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb. Vyvěšeno:20.7.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Vyvěšeno:19.7.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - zpětný odběr obalů - možnost spolupráce s jinou společností Vyvěšeno:19.7.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č.4/2017 Vyvěšeno:30.6.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - veřejné osvětlení Vyvěšeno:23.6.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz odběru a nakládání s povrchovými vodami Vyvěšeno:21.6.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno:6.6.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Vyvěšeno:6.6.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Přehled pohybu majetku Vyvěšeno:6.6.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Vyvěšeno:6.6.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska Vyvěšeno:22.5.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Vyvěšeno:22.5.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď - žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - uložení zápisu Jednání ZO ze dne 30.3.2012 a 25.5.2012 a rezignace J.F. na funkci místostarosty Vyvěšeno:9.5.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď - žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Směna pozemku, na kterém se nachází vodojem obce Tavíkovice Vyvěšeno:9.5.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď - žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - nakládání s odpady Vyvěšeno:20.4.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: DSO Sever Znojemska - Rozpočet na rok 2017 Vyvěšeno:19.4.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2017 Vyvěšeno:7.4.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtový výhled Vyvěšeno:23.3.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tavíkovice a Dobronice - neznámí vlastníci Vyvěšeno:9.3.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Schválený rozpočet na rok 2017 - obec Tavíkovice Vyvěšeno:6.3.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Cestování s dětmi do zahraničí Vyvěšeno:16.5.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Kulturní akce 2016

Kulturní akce 2016

Vyvěšeno:7.3.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: O Z N Á M E N Í o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

O Z N Á M E N Í o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno:4.2.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Úřední oznámení Vyvěšeno:28.8.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Vyvěšeno:10.2.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: nemovité věci s nedostatečně určenými vlastníky

nemovité věci s nedostatečně určenými vlastníky

Vyvěšeno:25.8.2014 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Náležitosti žádosti o informace

Náležitosti žádosti o informace

Vyvěšeno:30.3.2013 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní uveřejnění
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Vyvěšeno:5.1.2022 Sejmuto: 20.1.2022 Dokument:
Název dokumentu: Opatření obecné povahy MZE - Kůrovec Vyvěšeno:16.9.2021 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: DSO Sever Znojemska - Návrh závěrečného účtu Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: MZE-Opatření obecné povahy-povinnosti vlastníků lesů Vyvěšeno:28.7.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o uveřejnění Vyvěšeno:1.7.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Rozpočty a opatření
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 10 Vyvěšeno:18.6.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: rozpočtové opatření č. 9 Vyvěšeno:21.12.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č.8 Vyvěšeno:21.11.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: RO 7 Vyvěšeno:13.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: RO 6 Vyvěšeno:14.9.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č.6/2020 Vyvěšeno:14.9.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: RO 5 Vyvěšeno:15.7.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: RO 4 Vyvěšeno:14.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: RO 3 Vyvěšeno:15.5.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020 Vyvěšeno:6.5.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 3/2017 Vyvěšeno:22.5.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č.2/2017 Vyvěšeno:22.5.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za r. 2014

Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za r. 2013

Vyvěšeno:2.6.2014 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu - Skládka TKO 2014

Návrh rozpočtu - Skládka TKO 2014

Vyvěšeno:7.3.2014 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý rozpočtový výhled 2014-2018 - Skládka TKO

Střednědobý rozpočtový výhled 2014-2018 - Skládka TKO

Vyvěšeno:7.3.2014 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečná účet 2013 - Svazek obcí "Skládka TKO"

Závěrečná účet 2013 - Svazek obcí "Skládka TKO"

Vyvěšeno:7.3.2014 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtový výhled pro roky 2014-2016

Rozpočtový výhled pro roky 2014-2016

Vyvěšeno:29.11.2013 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu na r. 2014

Návrh rozpočtu na r. 2014

Vyvěšeno:29.11.2013 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu Obce Tavíkovice za r. 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Tavíkovice za r. 2012

Vyvěšeno:31.5.2013 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU R. 2013

ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU R. 2013

Vyvěšeno:19.3.2013 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Volby
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výsledky voleb do zastupitelstev krajů Vyvěšeno:3.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Zápisy zastupitelstva
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Zápis z 23. zasedání ZO Tavíkovice Vyvěšeno:10.1.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 22. zasedání ZO Vyvěšeno:3.11.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 21. veřejného zasedání ZO Tavíkovice Vyvěšeno:15.9.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 19. zasedání ZO Vyvěšeno:16.6.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 18. zasedání ZO Vyvěšeno:10.6.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis ze 17. veřejného zasedání ZO Tavíkovice Vyvěšeno:20.4.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 16. veřejného zasedání ZO Tavíkovice Vyvěšeno:24.2.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 15. zasedání ZO Vyvěšeno:28.12.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis ze 14. zasedání ZO Vyvěšeno:9.11.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 8. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 6. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis ze 7. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 12. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis ze 4. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: zápis z 2. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: zápis z ustavujícího zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 11. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 9. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 10. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 5. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: zápis ze 3. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Zápis z 13. veřejného zasedání ZO Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Smlouvy o dílo
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Smlouva o dílo - zpevnění ploch na kontejnery Vyvěšeno:12.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Česká vodohospodářská, rekonstrukce vodovodu Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: DH Túfaranka Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Domov u lesa, odebírání obědů Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Hudební produkce Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Ing. Eugenie Dřímalová Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: VHS, servisní smlouva Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Spolupráce s obcí Blatnička Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OSA Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Urbanistické středisko Brno Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: VAS, rámcová smlouva č. 44 Vyvěšeno:5.10.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
S T A N O V I S K O k Návrhu územního plánu Tavíkovice
Vyvěšeno:15.12.2021 Sejmuto: 30.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 23. zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:8.12.2021 Sejmuto: 23.12.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
POZVÁNKA NA 76. ZASEDÁNÍ SVAZKU OBCÍ SEVER ZNOJEMSKA
Vyvěšeno:24.11.2021 Sejmuto: 16.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2022
Vyvěšeno:25.11.2021 Sejmuto: 10.12.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Rozhodnutí - „Místní komunikace K Panelákům Tavíkovice“
Vyvěšeno:16.9.2021 Sejmuto: 17.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Zubní Tavíkovice - dovolená

MUDr. Vlasta Jursová oznamuje, že v pátek 29.10. se na zubním odd. v Tavíkovicích neordinuje. Bolestivé případy ošetří v čase 8,00 - 9,00 Mudr. Hana Kučerová, Palackého 68, Moravský Krumlov. Tel.č. 515 322 736.

Vyvěšeno:27.10.2021 Sejmuto: 11.11.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno:4.8.2021 Sejmuto: 2.11.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu Přeskače - Tavíkovice
Vyvěšeno:13.10.2021 Sejmuto: 1.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 22. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:1.10.2021 Sejmuto: 16.10.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Vyvěšeno:6.8.2021 Sejmuto: 11.10.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vyvěšeno:22.9.2021 Sejmuto: 11.10.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:11.8.2021 Sejmuto: 11.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pojízdná prodejna masa

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude  v pátek 24. září v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Například:

Hovězí zadní 229 Kč/kg, králík celý 199 Kč/kg, krůtí horní stehno 139 Kč/kg, vepřová plec 109 Kč/kg, vepřová krkovice 109 Kč/Kg, výpečky 95 Kč/kg vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 64 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 21 Kč/kg, klobásy, špekáčky, paštiky, masové rolády aj.


Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. Prodej proběhne v pátek nově od 10:40 - 11:00 před Jednotou

Vyvěšeno:20.9.2021 Sejmuto: 5.10.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisích
Vyvěšeno:8.9.2021 Sejmuto: 23.9.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání územního plánu Tavíkovice
Vyvěšeno:6.9.2021 Sejmuto: 21.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 75. zasedání DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:1.9.2021 Sejmuto: 17.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Místní komunikace K Panelákům Tavíkovice
Vyvěšeno:10.8.2021 Sejmuto: 13.9.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:21.7.2021 Sejmuto: 10.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 21. zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:23.8.2021 Sejmuto: 7.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice II. a III. třídy, Přeskače - Tavíkovice
Vyvěšeno:11.8.2021 Sejmuto: 31.8.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
ROZHODNUTÍ - STAVBA III/3983 PŘESKAČE - TAVÍKOVICE
Vyvěšeno:19.7.2021 Sejmuto: 17.8.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Zápis z 20. veřejného zasedání ZO
Vyvěšeno:21.7.2021 Sejmuto: 5.8.2021 Dokument: Kategorie: Zápisy zastupitelstva
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.5.2021 Sejmuto: 4.8.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Odpověď na dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 15.6.2021 obec Tavíkovice obdržela žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) k výměně vodoměrů v obci Tavíkovice. Žádatel žádal o uvedené podklady:

1. zadaná kritéria pro přihlášení se do výběrového řízení (tj. Za jakých podmínek se mohou firmy přhlásit do výběrového řízení a jaká kritéria jsou po firmě požadována)

2. zápis z výběrového jednání, včetně jmenného seznamu členů komise

3. soupis počtu vyměněných vodoměrů a z jakého důvodu se mění

4. smlouva s dodavatelem a subdodavateli

5. položková faktura vyplacená za výměnu a položkové více faktury vydané k výměnám vodoměrů

6. legislativní a certifikované osvědčení k oprávnění tuto činnost vykonávat

Odpovědi na dotazy:

1. kritéria pro přihlášení se do výběrového řízení nebyla zadána ani nebyla žádná požadována

2. dodavatele vybralo zastupitelstvo obce na 16. veřejném zasedání ZO Tavíkovice, konaném dne 17.2.2021, usnesením č. 9. Zápis z uvedeného zasedání ZO je dostupný na:<http://www.tavikovice.cz/dokumenty/858-zo.pdf>

3. Vodoměry byly vyměněny v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb.,Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu v tomto počtu: 1/2“ 118 Ks 3/4“ 48 Ks

4. s dodavatelem viz příloha, nebyl žádný subdodavatel

5. viz příloha6. odmítnuta odpověď

Vyvěšeno:9.7.2021 Sejmuto: 24.7.2021 Dokument: Kategorie: Odpovědi na dotazy na základě zákona č. 106/1999
Název dokumentu:
Informace o konání akce
Vyvěšeno:9.7.2021 Sejmuto: 24.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:16.6.2021 Sejmuto: 1.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 20. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:16.6.2021 Sejmuto: 1.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - III/3983, III/39914 Tavíkovice - průtah
Vyvěšeno:8.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Vyvěšeno:8.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce - prodat část nemovitého majetku
Vyvěšeno:8.6.2021 Sejmuto: 23.6.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno:7.6.2021 Sejmuto: 22.6.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Vyvěšeno:29.4.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 19. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:14.5.2021 Sejmuto: 29.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 18. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:5.5.2021 Sejmuto: 20.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 73. zasedání DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:28.4.2021 Sejmuto: 18.5.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Finanční úřad - veřejná vyhláška
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 11.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č.1-2021, O místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:20.4.2021 Sejmuto: 5.5.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno:3.2.2021 Sejmuto: 5.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - III/3983, III/39914 Tavíkovice - průtah
Vyvěšeno:15.4.2021 Sejmuto: 2.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:15.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Záměry obce
Název dokumentu:
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Vyvěšeno:12.4.2021 Sejmuto: 27.4.2021 Dokument: Kategorie: Záměry obce
Název dokumentu:
Jednota Tavíkovice - 2.4.2021 zavřeno

Oznamujeme občanům, že v pátek 2.4.2021 bude mít Jednota Tavíkovice dle vládního nařízení zavřeno. V sobotu 3.4.2021 bude mít Jednota otevřeno od 6:00 hod. do 10:00 hod.

Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 15.4.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 17 veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:30.3.2021 Sejmuto: 14.4.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:24.3.2021 Sejmuto: 8.4.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Vyvěšeno:22.3.2021 Sejmuto: 6.4.2021 Dokument: Kategorie: Záměry obce
Název dokumentu:
Záměr obce vypůjčit část nemovitého majetku
Vyvěšeno:16.3.2021 Sejmuto: 1.4.2021 Dokument: Kategorie: Záměry obce
Název dokumentu:
Aukční vyhláška
Vyvěšeno:3.3.2021 Sejmuto: 26.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 16. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:9.2.2021 Sejmuto: 24.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka
Vyvěšeno:27.1.2021 Sejmuto: 11.2.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Vyvěšeno:13.1.2021 Sejmuto: 28.1.2021 Dokument: Kategorie: Záměry obce
Název dokumentu:
Nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům středních zdravotnických a vyšších zdravotnických škol na území Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 21.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Pozvánka na 71. zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"
Vyvěšeno:9.12.2020 Sejmuto: 29.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 15. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:2.12.2020 Sejmuto: 17.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní uveřejnění
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2021
Vyvěšeno:24.11.2020 Sejmuto: 9.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - obecní byt
Vyvěšeno:9.11.2020 Sejmuto: 24.11.2020 Dokument: Kategorie: Záměry obce
Název dokumentu:
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 19.11.2020 Dokument: Kategorie: Záměry obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 14. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 5.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Vyvěšeno:3.8.2020 Sejmuto: 4.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.8.2020 Sejmuto: 3.11.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení elektronické aukce s kaucí
Vyvěšeno:19.10.2020 Sejmuto: 3.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:19.10.2020 Sejmuto: 3.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno:10.10.2020 Sejmuto: 25.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání 2. kola voleb do Senátu PČR
Vyvěšeno:7.10.2020 Sejmuto: 22.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno:3.10.2020 Sejmuto: 18.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:17.8.2020 Sejmuto: 12.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o době a místě konání voleb
Vyvěšeno:14.9.2020 Sejmuto: 12.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na 13. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:9.9.2020 Sejmuto: 24.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:4.9.2020 Sejmuto: 19.9.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:2.9.2020 Sejmuto: 17.9.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Aukční vyhláška
Vyvěšeno:28.7.2020 Sejmuto: 21.8.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pro opravy silnic
Vyvěšeno:30.7.2020 Sejmuto: 14.8.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.5.2020 Sejmuto: 4.8.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 12. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:2.7.2020 Sejmuto: 17.7.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o převzetí lesních hospodářských osnov (LHO) pro zařizovací obvod Moravský Krumlov s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029
Vyvěšeno:2.7.2020 Sejmuto: 17.7.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce Tavíkovice pronajmout
Vyvěšeno:5.6.2020 Sejmuto: 20.6.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Svazek obcí pro komunální služby - Návrh závěrečného účtu
Vyvěšeno:27.5.2020 Sejmuto: 16.6.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Výběrové řízení - Odborný zástupce provozovatele kanalizace a ČOV pro obec Tavíkovice
Vyvěšeno:27.5.2020 Sejmuto: 6.6.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání výboru Svazku obcí Severu Znojemska
Vyvěšeno:20.5.2020 Sejmuto: 4.6.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška FÚ JMK - hromadný předpisnýá seznam - subjekty nepřihlášené k úhradě prostřednictvím SIPO
Vyvěšeno:22.4.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření vlády - o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic obcím
Vyvěšeno:5.5.2020 Sejmuto: 20.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 11. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:4.5.2020 Sejmuto: 19.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Finanční úřad
Vyvěšeno:8.4.2020 Sejmuto: 11.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.2.2020 Sejmuto: 5.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Tavíkovice
Vyvěšeno:8.4.2020 Sejmuto: 23.4.2020 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Rozhodnutí - zákaz pohybu, vstupu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
Vyvěšeno:18.3.2020 Sejmuto: 2.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí - zákaz pohybu, vstupu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
Vyvěšeno:18.3.2020 Sejmuto: 2.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;


II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;


III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);


IV. zrušuje

 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.
Vyvěšeno:17.3.2020 Sejmuto: 1.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 31.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Příloha k opatření obecné povahy
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 31.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 31.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 31.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat část nemovitého majetku
Vyvěšeno:5.2.2020 Sejmuto: 20.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:6.11.2019 Sejmuto: 4.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 10. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:17.1.2020 Sejmuto: 1.2.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška o poplatku ze vstupného
Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: 2.1.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: 2.1.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška o místníém poplatku ze psů
Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: 2.1.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: 2.1.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Příloha obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: 2.1.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:13.12.2019 Sejmuto: 28.12.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 9. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:5.12.2019 Sejmuto: 20.12.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání akce

Informace o konání akce

Obecní úřad Tavíkovice v souladu s článkem 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice 2/2016 o nočním klidu, informuje o konání akce v obci Tavíkovice.

Název: Poslední leč

Kdy: 7.12.2019

Kde: v Kulturním domě Obecního úřadu Tavíkovice

 

V Tavíkovicích, 3.12.2019

Mgr. Marcela Elssnerová

Vyvěšeno:3.12.2019 Sejmuto: 18.12.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:29.11.2019 Sejmuto: 14.12.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno:25.11.2019 Sejmuto: 10.12.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 67. zasedání výboru svazku Sever Znojemska
Vyvěšeno:13.11.2019 Sejmuto: 28.11.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:4.11.2019 Sejmuto: 19.11.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Vyvěšeno:24.10.2019 Sejmuto: 19.11.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:7.8.2019 Sejmuto: 5.11.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Vyvěšeno:16.10.2019 Sejmuto: 31.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:16.10.2019 Sejmuto: 31.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:7.10.2019 Sejmuto: 22.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:7.10.2019 Sejmuto: 22.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:7.10.2019 Sejmuto: 22.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje části pozemku
Vyvěšeno:26.9.2019 Sejmuto: 11.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Prodej soupravy VARI
Vyvěšeno:26.9.2019 Sejmuto: 11.10.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Odpověď k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den,

obecní úřad Tavíkovice Vám tímto sděluje k dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, že subjekty Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ:27481107 a Domistav HK s.r.o. se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ:26007177 nikdy nepodaly obci Tavíkovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Vyvěšeno:13.9.2019 Sejmuto: 28.9.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce Tavíkovice pronajmout majetek v k.ú. Dobronice
Vyvěšeno:8.8.2019 Sejmuto: 23.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce Tavíkovice pronajmout majetek v k.ú. Tavíkovice
Vyvěšeno:8.8.2019 Sejmuto: 23.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálních územích Tavíkovice a Dobronice
Vyvěšeno:5.8.2019 Sejmuto: 20.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Krycí list nabídky
Vyvěšeno:26.7.2019 Sejmuto: 10.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:26.7.2019 Sejmuto: 10.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice II/399 a II/400
Vyvěšeno:24.7.2019 Sejmuto: 9.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Situace značení Dobronice
Vyvěšeno:24.7.2019 Sejmuto: 9.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:2.5.2019 Sejmuto: 7.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výběrové řízení - referent/ka veřejného opatrovnictví
Vyvěšeno:11.7.2019 Sejmuto: 5.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pracovního místa - Údržbář a obsluha ČOV
Vyvěšeno:11.7.2019 Sejmuto: 5.8.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Platnost obnoveného katastrálního operátu
Vyvěšeno:13.6.2019 Sejmuto: 31.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava silnice II. třídy 399 a 400
Vyvěšeno:16.7.2019 Sejmuto: 31.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Situace značení Dobronice
Vyvěšeno:16.7.2019 Sejmuto: 31.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej pozemku
Vyvěšeno:9.7.2019 Sejmuto: 24.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání akce - Tavíkovická struna

Obecní úřad Tavíkovice v souladu s článkem 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice 2/2016 o nočním klidu, informuje o konání akce v obci Tavíkovice.

Název: Tavíkovická struna

Kdy: 13.7.2019

Kde: Zámecký park, obec Tavíkovice

V Tavíkovicích, 9.7.2019

Mgr. Marcela Elssnerová

Vyvěšeno:9.7.2019 Sejmuto: 24.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:19.6.2019 Sejmuto: 4.7.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:12.6.2019 Sejmuto: 27.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Vyvěšeno:12.6.2019 Sejmuto: 27.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu části nemovitého majetku
Vyvěšeno:11.6.2019 Sejmuto: 26.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za rok 2018
Vyvěšeno:5.6.2019 Sejmuto: 20.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tavíkovice a Dobronice - sdělení k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Vyvěšeno:30.5.2019 Sejmuto: 14.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tavíkovice a Dobronice - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Vyvěšeno:30.5.2019 Sejmuto: 14.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb v obci Tavíkovice
Vyvěšeno:27.5.2019 Sejmuto: 11.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání akce

Obecní úřad Tavíkovice v souladu s článkem 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice 2/2016 o nočním klidu, informuje o konání akce v obci Tavíkovice.

Název: Pouťová zábava

Kdy: 25.5.2019

Kde: Zámecký park, obec Tavíkovice

V Tavíkovicích, 15.5.2019

Mgr. Marcela Elssnerová

Vyvěšeno:15.5.2019 Sejmuto: 30.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Vyvěšeno:26.4.2019 Sejmuto: 27.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:8.4.2019 Sejmuto: 26.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:7.5.2019 Sejmuto: 17.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí
Vyvěšeno:29.4.2019 Sejmuto: 14.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:24.4.2019 Sejmuto: 9.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:16.4.2019 Sejmuto: 1.5.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:15.4.2019 Sejmuto: 30.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Konec lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP 14.4.2019

14.4.2019 je posledním dnem, kdy je možné podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Podání žádosti je možné v neděli 14.4.2019 do 16:00 hod. Pro výše uvedený zápis je zajištěna služba v době od 8:00 hod. do  16:00 hod. V případě zájmu je však nutné zavolat na tel. číslo  601 126 256.

Vyvěšeno:11.4.2019 Sejmuto: 27.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:26.3.2019 Sejmuto: 25.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:8.4.2019 Sejmuto: 23.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení "Rekonstrukce a rozšíření vodovodu Tavíkovice"
Vyvěšeno:4.4.2019 Sejmuto: 19.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - zasedání DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:20.3.2019 Sejmuto: 9.4.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrhy na změny územního plánu
Vyvěšeno:28.2.2019 Sejmuto: 30.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
DSO Sever Znojemska - návrh rozpočtu na rok 2019
Vyvěšeno:4.3.2019 Sejmuto: 29.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - usmrcování Kormorána velkého
Vyvěšeno:11.3.2019 Sejmuto: 26.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - usmrcování Kormorána velkého
Vyvěšeno:11.3.2019 Sejmuto: 26.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - vyrozumění o zahájení řízení - rekonstrukce a rozšíření vodovodu Tavíkovice
Vyvěšeno:25.2.2019 Sejmuto: 12.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:25.2.2019 Sejmuto: 12.3.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Vyvěšeno:12.2.2019 Sejmuto: 27.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
Vyvěšeno:16.1.2019 Sejmuto: 18.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:22.1.2019 Sejmuto: 9.2.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí o schválení návrhu
Vyvěšeno:17.12.2018 Sejmuto: 1.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Mapa k rozhodnutí
Vyvěšeno:17.12.2018 Sejmuto: 1.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
sdělení k rozhodnutí o schválení návrhu
Vyvěšeno:17.12.2018 Sejmuto: 1.1.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 3. veřejné zasedání
Vyvěšeno:5.12.2018 Sejmuto: 20.12.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání akce
Vyvěšeno:28.11.2018 Sejmuto: 13.12.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:23.11.2018 Sejmuto: 8.12.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 8
Vyvěšeno:23.11.2018 Sejmuto: 8.12.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:14.11.2018 Sejmuto: 29.11.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KoPÚ - oznámení o vystavení návrhu, pozvánka na závěrečné jednání
Vyvěšeno:27.9.2018 Sejmuto: 26.11.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:23.10.2018 Sejmuto: 7.11.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Územní rozhodnutí - vodovod Tavíkovice
Vyvěšeno:15.10.2018 Sejmuto: 30.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy-odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Vyvěšeno:20.9.2018 Sejmuto: 5.10.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nařízení města Moravský Krumlov- o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
Vyvěšeno:11.6.2018 Sejmuto: 30.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání DSO
Vyvěšeno:12.9.2018 Sejmuto: 29.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 27. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:7.9.2018 Sejmuto: 22.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:22.8.2018 Sejmuto: 6.9.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 26. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:13.8.2018 Sejmuto: 28.8.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby
Vyvěšeno:11.7.2018 Sejmuto: 26.7.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Vyvěšeno:11.7.2018 Sejmuto: 26.7.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Průzkumný vrt
V obci Tavíkovice v katastrálním území Dobronice na pozemku manželů Zavadilových parcelní číslo st. 52 podle katastru nemovitostí, bude proveden v období července průzkumný vrt za účelem zjištění stavu spodních vod.

Tento vrt provede odborná firma MK Studny, Komenského 150, 67201 Moravský Krumlov, IČ: 04769660.


Podle sdělení MŽP ČR, Odboru lesního a vodního hospodářství, se pro průzkumné objekty nevydává stavební povolení ve smyslu §9 zákona o geologických pracích.

Pokud bude vrt prováděn v ochranných pásmech vodních zdrojů či toků, je potřeba souhlas vodohospodářského orgánu KU k hydrogeologickým pracím. Po vyhotovení průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost / nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník neprodleně o umíštění stavby dle ust. §50 zák. č. 183/2006 Sb.

Vyvěšeno:4.7.2018 Sejmuto: 19.7.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 25. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:14.6.2018 Sejmuto: 29.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - Dukovany
Vyvěšeno:8.6.2018 Sejmuto: 26.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - zasedání DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:6.6.2018 Sejmuto: 23.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Vyvěšeno:8.6.2018 Sejmuto: 23.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení zahájení řízení - aplikace herbicidu ve vodním toku Rokytná
Vyvěšeno:6.6.2018 Sejmuto: 21.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO
Vyvěšeno:18.5.2018 Sejmuto: 15.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o provedení průzkumného vrtu - k.ú. Dobronice
V obci Dobronice v katastrálním území Dobronice na pozemku paní Jitky Ambrozkové a Jitky Venutkové parcelní číslo 20/2 podle katastru nemovitostí, bude proveden v období července průzkumný vrt za účelem zjištění stavu spodních vod.

Tento vrt provede odborná firma MK Studny, Komenského 150, 67201 Moravský Krumlov, IČ: 04769660.


Podle sdělení MŽP ČR, Odboru lesního a vodního hospodářství, se pro průzkumné objekty nevydává stavební povolení ve smyslu §9 zákona o geologických pracích.

Pokud bude vrt prováděn v ochranných pásmech vodních zdrojů či toků, je potřeba souhlas vodohospodářského orgánu KU k hydrogeologickým pracím. Po vyhotovení průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost / nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník neprodleně o umíštění stavby dle ust. §50 zák. č. 183/2006 Sb.

V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.

Vyvěšeno:24.5.2018 Sejmuto: 8.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání akce
Vyvěšeno:21.5.2018 Sejmuto: 5.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:18.5.2018 Sejmuto: 4.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva přezkum DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:18.5.2018 Sejmuto: 4.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Vyvěšeno:18.5.2018 Sejmuto: 4.6.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Finanční úřad - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Vyvěšeno:26.4.2018 Sejmuto: 29.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:16.4.2018 Sejmuto: 1.5.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno:17.1.2018 Sejmuto: 25.4.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení zkušebního vrtu
Vyvěšeno:10.4.2018 Sejmuto: 25.4.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení - Svazek obcí pro komunální služby
Vyvěšeno:10.4.2018 Sejmuto: 25.4.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu 2017 - Svazek obcí pro komunální služby
Vyvěšeno:26.2.2018 Sejmuto: 13.3.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu 2018 - Svazek pro komunální služby
Vyvěšeno:26.2.2018 Sejmuto: 13.3.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu - Svazek pro komunální služby
Vyvěšeno:26.2.2018 Sejmuto: 13.3.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva auditora - Svazek pro komunální služby
Vyvěšeno:26.2.2018 Sejmuto: 13.3.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:15.2.2018 Sejmuto: 2.3.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 23. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:22.1.2018 Sejmuto: 6.2.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání prezidenta republiky
Vyvěšeno:15.1.2018 Sejmuto: 1.2.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání akce
Vyvěšeno:12.1.2018 Sejmuto: 27.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:4.1.2018 Sejmuto: 19.1.2018 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:14.12.2017 Sejmuto: 29.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 57. zasedání výboru svazku obcí Sever Znojemska
Vyvěšeno:6.12.2017 Sejmuto: 26.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Vyvěšeno:28.11.2017 Sejmuto: 20.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 22. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:4.12.2017 Sejmuto: 19.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce směnit nemovitý majetek
Vyvěšeno:23.11.2017 Sejmuto: 8.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:23.11.2017 Sejmuto: 8.12.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - Těžba dřeva
Vyvěšeno:8.11.2017 Sejmuto: 23.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu u bobra evropského
Vyvěšeno:7.11.2017 Sejmuto: 22.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvána na 21. zasedání ZO
Vyvěšeno:25.10.2017 Sejmuto: 9.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Vyvěšeno:25.10.2017 Sejmuto: 9.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do PSP ČR 2017 - Dobronice
Vyvěšeno:21.10.2017 Sejmuto: 5.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do PSP ČR 2017 - Tavíkovice
Vyvěšeno:21.10.2017 Sejmuto: 5.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Upozornění pro voliče - neúplné hlasovací lístky
Vyvěšeno:18.10.2017 Sejmuto: 2.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ořez dřevin - informace E.ON
Vyvěšeno:18.10.2017 Sejmuto: 2.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi


Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.
Touto cestou si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti vhodnou formou informovali občany ve vašich obcích a v případě, že vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
otisk razítka
Ing. Petr Beneš
vedoucí odboru

Vyvěšeno:18.10.2017 Sejmuto: 2.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tavíkovice a Dobronice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
Vyvěšeno:26.9.2017 Sejmuto: 1.11.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:11.10.2017 Sejmuto: 26.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce- prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:10.10.2017 Sejmuto: 25.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:10.10.2017 Sejmuto: 25.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nemovitého majetku
Vyvěšeno:10.10.2017 Sejmuto: 25.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:28.8.2017 Sejmuto: 23.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Vyvěšeno:28.8.2017 Sejmuto: 23.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Žádost o vydání voličského průkazu
Vyvěšeno:18.9.2017 Sejmuto: 23.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Vyvěšeno:21.8.2017 Sejmuto: 22.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR
Vyvěšeno:19.9.2017 Sejmuto: 22.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
ÚZSVM - vyhlášení výběrového řízení
Vyvěšeno:22.9.2017 Sejmuto: 13.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Vyvěšeno:19.9.2017 Sejmuto: 4.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Vyvěšeno:19.9.2017 Sejmuto: 4.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno:18.9.2017 Sejmuto: 3.10.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 20. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:31.8.2017 Sejmuto: 15.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana - odvolání doby zvýšeného nebezpečí požárů
Vyvěšeno:24.8.2017 Sejmuto: 8.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:23.8.2017 Sejmuto: 7.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení vrtných prací v katastru obce Tavíkovice
Vyvěšeno:22.8.2017 Sejmuto: 6.9.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:7.8.2017 Sejmuto: 22.8.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Vyvěšeno:14.7.2017 Sejmuto: 12.8.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:20.7.2017 Sejmuto: 4.8.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dobronice
Vyvěšeno:17.7.2017 Sejmuto: 1.8.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 55. zasedání výboru svazku obcí Sever Znojemska
Vyvěšeno:21.6.2017 Sejmuto: 6.7.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:21.6.2017 Sejmuto: 6.7.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:21.3.2017 Sejmuto: 28.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 19. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:12.6.2017 Sejmuto: 27.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:8.6.2017 Sejmuto: 23.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:5.6.2017 Sejmuto: 20.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informování o konání akce v obci Tavíkovice
Vyvěšeno:22.5.2017 Sejmuto: 6.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Vyvěšeno:17.5.2017 Sejmuto: 1.6.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 18. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:11.5.2017 Sejmuto: 26.5.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
FÚ - veřejná vyhláška zpřístupnění předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
Vyvěšeno:26.4.2017 Sejmuto: 11.5.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zápis do mateřské školy
Vyvěšeno:7.4.2017 Sejmuto: 3.5.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení geologických prací
Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o odročení dražby
Vyvěšeno:12.4.2017 Sejmuto: 27.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:26.1.2017 Sejmuto: 26.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:7.4.2017 Sejmuto: 22.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zápis do 1. třídy
Vyvěšeno:7.4.2017 Sejmuto: 22.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební jednání
Vyvěšeno:6.3.2017 Sejmuto: 11.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 17. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:21.3.2017 Sejmuto: 5.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Vyvěšeno:21.3.2017 Sejmuto: 5.4.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele - Svazek obcí Sever Znojemska
Vyvěšeno:6.3.2017 Sejmuto: 31.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Střednědobý výhled - Svazek obcí pro komunální služby
Vyvěšeno:20.2.2017 Sejmuto: 20.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu - Svazek obcí pro komunální služby
Vyvěšeno:20.2.2017 Sejmuto: 20.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí pro komunální služby
Vyvěšeno:20.2.2017 Sejmuto: 20.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr směny pozemků
Vyvěšeno:28.2.2017 Sejmuto: 15.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Samotěžba suchých polomů a suchých dřevin v k.ú. Tavíkovice a v k.ú. Dobronice
Vyvěšeno:28.2.2017 Sejmuto: 15.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Příloha obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rozúčtování nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu za rok 2016:
Vyvěšeno:24.2.2017 Sejmuto: 11.3.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:16.1.2017 Sejmuto: 23.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 16. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:2.2.2017 Sejmuto: 17.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nařízení státní veterinární správy
Vyvěšeno:16.1.2017 Sejmuto: 16.2.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání akce v obci Tavíkovice
Datum konání:
21.1.2017

Informace o konání akce v obci Tavíkovice
Obecní úřad Tavíkovice oznamuje podle čl. 3 odst. 3 Obecně závažné vyhlášky obce Tavíkovice č. 2/2016, o nočním klidu, konání akce v obci Tavíkovice:
Název: Fotbalový ples
Kdy: 21.1.2017 od 19:00
Kde: Kulturní dům Tavíkovice.

Vyvěšeno:10.1.2017 Sejmuto: 25.1.2017 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemková úprava - oznámení o rozšíření obvodu
Vyvěšeno:14.12.2016 Sejmuto: 29.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozšíření obvodu - mapa
Vyvěšeno:14.12.2016 Sejmuto: 29.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice
Vyvěšeno:12.12.2016 Sejmuto: 27.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu roku 2017
Vyvěšeno:1.12.2016 Sejmuto: 16.12.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:3.11.2016 Sejmuto: 18.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška Obce Tavíkovice č. 2/2016 o nočním klidu
Vyvěšeno:25.10.2016 Sejmuto: 11.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č.1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště, ze dne 2.5.2002.
Vyvěšeno:25.10.2016 Sejmuto: 9.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
Vyvěšeno:19.10.2016 Sejmuto: 3.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.8.2016 Sejmuto: 2.11.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:12.10.2016 Sejmuto: 27.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Odročení dražebního jednání
Vyvěšeno:12.10.2016 Sejmuto: 27.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 14. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:12.10.2016 Sejmuto: 27.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Ve dnech voleb mohou požádat o návštěvu členů okrskové volební komise příbuzní nebo např. sousedé, také je možné požádat o návštěvu členů okrskové volební komise telefonicky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte prosím obecní úřad Tavíkovice na telefonním čísle - 515 339 213, e-mail: starosta@tavikovice.cz. V den voleb na telefonních číslech

Volební okrsek č. 1 Tavíkovice - 723 151 592

volební okrsek č. 2 Dobronice - 731 221 169

Vyvěšeno:5.10.2016 Sejmuto: 20.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení geologických prací
Vyvěšeno:3.10.2016 Sejmuto: 18.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení geologických prací
Vyvěšeno:3.10.2016 Sejmuto: 18.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej nemovitého majetku v k.ú. Tavíkovice
Vyvěšeno:29.9.2016 Sejmuto: 14.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Složení volební komise
Vyvěšeno:9.9.2016 Sejmuto: 10.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
Vyvěšeno:9.9.2016 Sejmuto: 10.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Vyvěšeno:19.9.2016 Sejmuto: 10.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:10.8.2016 Sejmuto: 9.10.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka ke ZPH - neznámý vlastník
Vyvěšeno:2.9.2016 Sejmuto: 30.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - neznámý vlastník
Vyvěšeno:2.9.2016 Sejmuto: 30.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KoPú - přehled časů
Vyvěšeno:2.9.2016 Sejmuto: 30.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Seznam parcel, jejichž vlastníci nejsou dostatečně identifikováni
Vyvěšeno:12.9.2016 Sejmuto: 27.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání členů okrskové volební komise
Vyvěšeno:12.9.2016 Sejmuto: 27.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace k vydávání voličského průkazu
Vyvěšeno:9.9.2016 Sejmuto: 24.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemková úprava - zjišťování průběhu hranic
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KPÚ Dobronice - pozvánka
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KPÚ Dobronice - Srazy
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KPÚ Tavíkovice - pozvánka
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KPÚ Tavíkovice oznámení
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KPÚ Tavíkovice - srazy
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 13. veřejné zasedání ZO Tavíkovice
Vyvěšeno:7.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Strukturální šetření
Vyvěšeno:7.9.2016 Sejmuto: 22.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Upozornění pro veřejnost
Vyvěšeno:5.9.2016 Sejmuto: 20.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KPÚ Dobronice - plná moc
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 16.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
KPÚ Tavíkovice - plná moc
Vyvěšeno:1.9.2016 Sejmuto: 16.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 7.9.2016
Vyvěšeno:12.8.2016 Sejmuto: 12.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatelů Okrskových volebních komisí
Vyvěšeno:26.8.2016 Sejmuto: 10.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 7.9.2016
Vyvěšeno:12.8.2016 Sejmuto: 8.9.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:11.8.2016 Sejmuto: 26.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Vyvěšeno:8.8.2016 Sejmuto: 23.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany"
Vyvěšeno:3.8.2016 Sejmuto: 18.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Infolinka pro dotazy k EET
Vyvěšeno:3.8.2016 Sejmuto: 18.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice
Vyvěšeno:28.7.2016 Sejmuto: 12.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška – stavební povolení, Tavíkovice – lokalita „Za humny“
Vyvěšeno:27.7.2016 Sejmuto: 11.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - stavební povolení
Vyvěšeno:27.7.2016 Sejmuto: 11.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:20.7.2016 Sejmuto: 4.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemková úprava - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu
Vyvěšeno:15.6.2016 Sejmuto: 3.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemková úprava - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků
Vyvěšeno:15.6.2016 Sejmuto: 3.8.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení: "Tavíkovice - lokalita Za humny"
Vyvěšeno:30.6.2016 Sejmuto: 26.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o odročení dražebního jednání
Vyvěšeno:11.7.2016 Sejmuto: 26.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno:29.6.2016 Sejmuto: 14.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce
Vyvěšeno:29.6.2016 Sejmuto: 14.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout pozemek
Vyvěšeno:16.6.2016 Sejmuto: 1.7.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:13.6.2016 Sejmuto: 30.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemková úprava - pozvánka na jednání
Vyvěšeno:15.6.2016 Sejmuto: 30.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:13.6.2016 Sejmuto: 28.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:8.6.2016 Sejmuto: 23.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí Sever Znojemska
Vyvěšeno:1.6.2016 Sejmuto: 17.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:1.6.2016 Sejmuto: 16.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Vyvěšeno:26.5.2016 Sejmuto: 10.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice
Vyvěšeno:25.5.2016 Sejmuto: 9.6.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Vyvěšeno:16.5.2016 Sejmuto: 31.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV
Vyvěšeno:12.5.2016 Sejmuto: 27.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:10.5.2016 Sejmuto: 25.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zápis z úvodního jednání (Státní pozemkový úřad)
Vyvěšeno:9.5.2016 Sejmuto: 24.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Příloha k zápisu z úvodního jednání
Vyvěšeno:9.5.2016 Sejmuto: 24.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Územní rozhodnutí č. 54
Vyvěšeno:4.5.2016 Sejmuto: 19.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 14.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace ke zpřístupnění hromadného seznamu
Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 14.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 14.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 14.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:29.4.2016 Sejmuto: 14.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o volbě sboru zástupců
Vyvěšeno:26.4.2016 Sejmuto: 11.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - zveřejnění Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno:25.4.2016 Sejmuto: 10.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 10. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:21.4.2016 Sejmuto: 6.5.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Vyvěšeno:14.3.2016 Sejmuto: 29.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na UJ
Vyvěšeno:24.3.2016 Sejmuto: 29.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace k volbě sboru zástupců
Vyvěšeno:24.3.2016 Sejmuto: 29.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tavíkovice a Dobronice - oznámení definitivní kandidátní listiny do sboru zástupců
Vyvěšeno:11.4.2016 Sejmuto: 26.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby

Vyvěšeno:16.3.2016 Sejmuto: 25.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Hlášení ve 12. týdnu 2016
Vyvěšeno:24.3.2016 Sejmuto: 8.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO
Vyvěšeno:23.3.2016 Sejmuto: 7.4.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Exekuční příkaz

Exekuční příkaz

Vyvěšeno:16.3.2016 Sejmuto: 31.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu
Vyvěšeno:16.3.2016 Sejmuto: 31.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - Honební společenstvo Tavíkovice

Pozvánka - Honební společenstvo Tavíkovice

Vyvěšeno:16.3.2016 Sejmuto: 31.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Vyvěšeno:14.3.2016 Sejmuto: 29.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Vyvěšeno:14.3.2016 Sejmuto: 29.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu

Vyvěšeno:14.3.2016 Sejmuto: 29.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ochrana lesa před hmyzími škůdci

Ochrana lesa před hmyzími škůdci

Vyvěšeno:11.2.2016 Sejmuto: 26.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice

Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice

Vyvěšeno:9.3.2016 Sejmuto: 24.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva - Veřejná zakázka malého rozsahu - Požární zbrojnice - stavební úpravy

Výzva - Veřejná zakázka malého rozsahu - Požární zbrojnice - stavební úpravy

Vyvěšeno:4.3.2016 Sejmuto: 19.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek

Záměr obce prodat nemovitý majetek

Vyvěšeno:23.2.2016 Sejmuto: 9.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o elektronické dražbě

Usnesení o elektronické dražbě

Vyvěšeno:23.2.2016 Sejmuto: 9.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
záměr obce prodat majetek

záměr obce prodat majetek

Vyvěšeno:22.2.2016 Sejmuto: 8.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
záměr obce prodat nemovitý majetek

záměr obce prodat nemovitý majetek

Vyvěšeno:22.2.2016 Sejmuto: 8.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
záměr obce darovat nemovitý majetek

záměr obce darovat nemovitý majetek

Vyvěšeno:22.2.2016 Sejmuto: 8.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
záměr obce pronajmout nemovitý majetek

záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Vyvěšeno:22.2.2016 Sejmuto: 8.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015

Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015

Vyvěšeno:18.2.2016 Sejmuto: 4.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření "Svazku obcí pro komunální služby"
Vyvěšeno:18.2.2016 Sejmuto: 4.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro komunální služby" 2016

Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro komunální služby" 2016

Vyvěšeno:18.2.2016 Sejmuto: 4.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020

Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020

Vyvěšeno:18.2.2016 Sejmuto: 4.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu - DSO Svazek obcí Sever Znojemska

Návrh rozpočtu - DSO Svazek obcí Sever Znojemska

Vyvěšeno:15.2.2016 Sejmuto: 1.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO obce Tavíkovice

Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO obce Tavíkovice

Vyvěšeno:15.2.2016 Sejmuto: 1.3.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO

Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO

Vyvěšeno:28.1.2016 Sejmuto: 12.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno:28.1.2016 Sejmuto: 12.2.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Vyvěšeno:13.1.2016 Sejmuto: 28.1.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Vyvěšeno:13.1.2016 Sejmuto: 28.1.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Vyvěšeno:13.1.2016 Sejmuto: 28.1.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Vyvěšeno:13.1.2016 Sejmuto: 28.1.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Vyvěšeno:22.12.2015 Sejmuto: 6.1.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Vyvěšeno:22.12.2015 Sejmuto: 6.1.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno:21.12.2015 Sejmuto: 5.1.2016 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:13.11.2015 Sejmuto: 31.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Úřední oznámení

Úřední oznámení

Vyvěšeno:13.11.2015 Sejmuto: 31.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

Vyvěšeno:1.12.2015 Sejmuto: 16.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na odprodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:20.11.2015 Sejmuto: 5.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na odprodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:20.11.2015 Sejmuto: 5.12.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:29.10.2015 Sejmuto: 13.11.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku
Vyvěšeno:22.10.2015 Sejmuto: 6.11.2015 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku
Vyvěšeno:22.10.2015 Sejmuto: 6.11.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno:16.10.2015 Sejmuto: 31.10.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Vyvěšeno:14.9.2015 Sejmuto: 29.9.2015 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:29.7.2015 Sejmuto: 15.9.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na konání 5. veřejného zasedání ZO
Vyvěšeno:28.8.2015 Sejmuto: 12.9.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí Hejtmana Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:20.8.2015 Sejmuto: 4.9.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:17.8.2015 Sejmuto: 1.9.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr na směnu pozemků
Vyvěšeno:11.8.2015 Sejmuto: 26.8.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška 3/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Vyvěšeno:10.8.2015 Sejmuto: 25.8.2015 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Vyvěšeno:23.7.2015 Sejmuto: 3.8.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JmK – doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Vyvěšeno:7.7.2015 Sejmuto: 30.7.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na odprodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:7.7.2015 Sejmuto: 24.7.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr na pronájem nemovitého majetku
Vyvěšeno:7.7.2015 Sejmuto: 24.7.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 "O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tavíkovice"
Vyvěšeno:3.7.2015 Sejmuto: 21.7.2015 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Dodatek č. 1/2015 k obecně závazné vyhlášce obce Tavíkovice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno:3.7.2015 Sejmuto: 21.7.2015 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZO
Vyvěšeno:17.6.2015 Sejmuto: 2.7.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Skládka TKO Třebíč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Skládka TKO Třebíč

Vyvěšeno:4.3.2015 Sejmuto: 30.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Tavíkovice za rok 2014
Vyvěšeno:2.6.2015 Sejmuto: 30.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku
Vyvěšeno:3.6.2015 Sejmuto: 21.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za rok 2014
Vyvěšeno:20.5.2015 Sejmuto: 20.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12. 2014 - DSO Sever Znojemska
Vyvěšeno:20.5.2015 Sejmuto: 20.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej nemovitého majetku
Vyvěšeno:3.6.2015 Sejmuto: 18.6.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Vyvěšeno:29.4.2015 Sejmuto: 31.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazek obcí Sever Znojemska

Návrh rozpočtu Svazek obcí Sever Znojemska

Vyvěšeno:23.2.2015 Sejmuto: 31.5.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Pozvánka na ustanovující zasedání ZO

Pozvánka na ustanovující zasedání ZO

Vyvěšeno:17.4.2015 Sejmuto: 25.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na veřehné zasedání ZO
Vyvěšeno:14.5.2015 Sejmuto: 23.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:25.3.2015 Sejmuto: 20.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení o dražebním jednání

Usnesení o dražebním jednání

Vyvěšeno:25.3.2015 Sejmuto: 19.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

Vyvěšeno:28.4.2015 Sejmuto: 18.5.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:25.3.2015 Sejmuto: 15.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem nebytových prostor

pronájem nebytových prostor

Vyvěšeno:15.4.2015 Sejmuto: 10.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - nabídky pozemků k pronájmu

SPÚ - nabídky pozemků k pronájmu

Vyvěšeno:6.2.2015 Sejmuto: 8.5.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Platnost obnoveného katastrálního operátu

Platnost obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno:12.3.2015 Sejmuto: 30.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do ZO - 14. 3. 2015

Výsledky voleb do ZO - 14. 3. 2015

Vyvěšeno:15.3.2015 Sejmuto: 30.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyjádření k incidentu při volbách do ZO

Vyjádření k incidentu při volbách do ZO

Vyvěšeno:18.3.2015 Sejmuto: 30.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zamítnutí návrhu na neplatnost voleb

Zamítnutí návrhu na neplatnost voleb

Vyvěšeno:15.4.2015 Sejmuto: 30.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu

Vyvěšeno:13.3.2015 Sejmuto: 28.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
svoz nebezpečného odpadu 2015

svoz nebezpečného odpadu 2015

Vyvěšeno:13.3.2015 Sejmuto: 28.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyjádření p. Šidla

Vyjádření p. Šidla

Vyvěšeno:23.3.2015 Sejmuto: 28.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno:1.4.2015 Sejmuto: 16.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno:1.4.2015 Sejmuto: 6.4.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku obcí Skládka TKO 2015

Návrh rozpočtu Svazku obcí Skládka TKO 2015

Vyvěšeno:24.2.2015 Sejmuto: 31.3.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Střednědobý investiční plán -Svazek obcí Skládka TKO

Střednědobý investiční plán - Svazek obcí Skládka TKO

Vyvěšeno:24.2.2015 Sejmuto: 31.3.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 9/2014

Rozpočtové opatření č. 9/2014

Vyvěšeno:25.2.2015 Sejmuto: 31.3.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Pozvánka na 3.veř. zasedání ZO

Pozvánka na 3. veř. zasedání ZO

Vyvěšeno:16.2.2015 Sejmuto: 26.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet Svazku obcí Skládka TKO

Závěrečný účet Svazku obcí Skládka TKO

Vyvěšeno:24.2.2015 Sejmuto: 25.3.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání - Sever Znojemska

Pozvánka na zasedání - Sever Znojemska

Vyvěšeno:11.3.2015 Sejmuto: 20.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o místě a konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Vyvěšeno:25.2.2015 Sejmuto: 15.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
telefonní spojení při volbách 2015

telefonní spojení při volbách

Vyvěšeno:6.3.2015 Sejmuto: 15.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o tiskové chybě ve jméně kandidáta

Oznámení o tiskové chybě ve jméně kandidáta

Vyvěšeno:6.3.2015 Sejmuto: 15.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení plochy pro vylepování plakátů

Stanovení plochy pro vylepování plakátů

Vyvěšeno:4.3.2015 Sejmuto: 14.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na Valnou hromadu členů Svazku obcí Skládka TKO

Pozvánka na valnou hromadu členů Svazku obcí Skládka TKO

Vyvěšeno:24.2.2015 Sejmuto: 13.3.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ukončení obnovy katastrálního operátu, převod na digitální mapu - Dobronice

Ukončení obnovy katastrálního operátu, převod na digitální mapu - Dobronice

Vyvěšeno:9.1.2015 Sejmuto: 28.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Vyvěšeno:28.1.2015 Sejmuto: 28.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení zapisovatele pro volby do ZO - 14.3.2015

Stanovení zapisovatele pro volby do ZO - 14. 3 .2015

Vyvěšeno:30.1.2015 Sejmuto: 28.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - Usnesení - komplexní pozemková úprava Dobronice

SPÚ - Usnesení - komplexní pozemková úprava Dobronice

Vyvěšeno:6.2.2015 Sejmuto: 28.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Registrace kand. listin

Registrace kand. listin

Vyvěšeno:26.1.2015 Sejmuto: 17.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zápis o vylosování čísel volebním stranám

Zápis o vylosování čísel volebním stranám

Vyvěšeno:26.1.2015 Sejmuto: 10.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozemkový úřad - pronájem pozemků

Pozemkový úřad - pronájem pozemků

Vyvěšeno:5.11.2014 Sejmuto: 3.2.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Aktualizace BPEJ - ukončení

Aktualizace BPEJ - ukončení

Vyvěšeno:9.1.2015 Sejmuto: 31.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 8/2014

Rozpočtové opatření 8/2014

Vyvěšeno:29.12.2014 Sejmuto: 31.1.2015 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Vyvěšeno:13.1.2015 Sejmuto: 28.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
kontrolní vzorek vody

kontrolní vzorek vody

Vyvěšeno:30.12.2014 Sejmuto: 14.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Termín voleb

Termín voleb

Vyvěšeno:19.12.2014 Sejmuto: 5.1.2015 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 6/2014

Rozpočtové opatření 6/2014

Vyvěšeno:26.11.2014 Sejmuto: 31.12.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 7/2014

Rozpočtové opatření 7/2014

Vyvěšeno:26.11.2014 Sejmuto: 31.12.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Návrh změn map v k.ú. Tavíkovice a Dobronice

Návrh změn map v k.ú. Tavíkovice a Dobronice

Vyvěšeno:11.11.2014 Sejmuto: 19.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 2. veř. zasedání ZO

Pozvánka na 2. veř. zasedání ZO

Vyvěšeno:10.12.2014 Sejmuto: 19.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka- svazek obcí "Sever Znojemska"

Pozvánka - svazek obcí "Sever Znojemska"

Vyvěšeno:25.11.2014 Sejmuto: 4.12.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:27.10.2014 Sejmuto: 30.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
informace o konání ustavujícího zasedání ZO

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO

Vyvěšeno:14.11.2014 Sejmuto: 25.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Vyvěšeno:6.8.2014 Sejmuto: 4.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky 2.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Vyvěšeno:20.10.2014 Sejmuto: 4.11.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení katastrálního úřadu - digitalizace Dobronice

Oznámení katastrálního úřadu - digitalizace Dobronice

Vyvěšeno:19.8.2014 Sejmuto: 31.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva o stavu financí obce

Zpráva o stavu financí obce

Vyvěšeno:10.10.2014 Sejmuto: 31.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do ZO Tavíkovice

Výsledky voleb do ZO Tavíkovice

Vyvěšeno:13.10.2014 Sejmuto: 31.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č.4/02014

Rozpočtové opatření č.4/2014

Vyvěšeno:3.10.2014 Sejmuto: 31.10.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 5/2014

Rozpočtové opatření č.5/2014

Vyvěšeno:3.10.2014 Sejmuto: 31.10.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Vyvěšeno:8.10.2014 Sejmuto: 27.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Stanovení počtu a sídel volebních okrsků

Vyvěšeno:26.8.2014 Sejmuto: 20.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Vyvěšeno:15.10.2014 Sejmuto: 20.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů OVK

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno:11.8.2014 Sejmuto: 19.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
registrace kandidátních listin

registrace kandidátních listin

Vyvěšeno:18.8.2014 Sejmuto: 12.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Plakátovací plochy

Plakátovací plochy

Vyvěšeno:25.9.2014 Sejmuto: 12.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno:25.9.2014 Sejmuto: 12.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí

Stanovení registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno:15.7.2014 Sejmuto: 11.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení "Revitalizace zeleně v obci Tavíkovice"

Oznámení o zahájení zadávacího řízení "Revitalizace zeleně v obci Tavíkovice"

Vyvěšeno:17.9.2014 Sejmuto: 10.10.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Uzemní rozhodnutí - "Lokalita Za humny"

Územní rozhodnutí -" Lokalita Za humny"

Vyvěšeno:8.9.2014 Sejmuto: 26.9.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka - zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"

Pozvánka - zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"

Vyvěšeno:27.8.2014 Sejmuto: 10.9.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 3/2014

Rozpočtové opatření 3/2014

Vyvěšeno:29.7.2014 Sejmuto: 6.9.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Nabídky pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Nabídky pozemků k pronájmu - Pozemkový úřad

Vyvěšeno:14.5.2014 Sejmuto: 10.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO

Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO

Vyvěšeno:29.7.2014 Sejmuto: 7.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Tavíkovice

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Tavíkovice

Vyvěšeno:15.7.2014 Sejmuto: 6.8.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení zahájení územního řízení - lokalita "Za humny"

Oznámení zahájení územního řízení - lokalita  "Za humny"

Vyvěšeno:25.6.2014 Sejmuto: 31.7.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 2/2014

Rozpočtové opatření 2/2014

Vyvěšeno:3.7.2014 Sejmuto: 31.7.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Záměr obce na odprodej části pozemku

Záměr obce na odprodej části pozemku

Vyvěšeno:8.7.2014 Sejmuto: 25.7.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 23. veř. zasedání ZO
Vyvěšeno:17.6.2014 Sejmuto: 26.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 1/2014

Rozpočtové opatření 1/2014

Vyvěšeno:9.6.2014 Sejmuto: 24.6.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Rozúčtování nákladů na svoz a uskladnění odpadů za rok 2013

Rozúčtování nákladů na svoz a uskladnění odpadů za rok 2013

Vyvěšeno:6.5.2014 Sejmuto: 22.6.2014 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
zahájení aktualizace BPEJ

zahájení aktualizace BPEJ

Vyvěšeno:2.6.2014 Sejmuto: 17.6.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na XXXXI. zasedání výboru svazku obcí "Sever Znojemska"

Pozvánka na XXXXI. zasedání výboru svazku obcí  - "Sever Znojemska"

Vyvěšeno:19.5.2014 Sejmuto: 27.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o místě a konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Vyvěšeno:9.4.2014 Sejmuto: 26.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno:8.4.2014 Sejmuto: 26.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za r. 2013

Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za r. 2013

Vyvěšeno:5.5.2014 Sejmuto: 23.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ...

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ...

Vyvěšeno:5.5.2014 Sejmuto: 23.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:23.4.2014 Sejmuto: 8.5.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva občanům - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva občanům - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno:2.4.2014 Sejmuto: 30.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Vyvěšeno:26.3.2014 Sejmuto: 18.4.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013 - Skládka TKO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013 - Skládka TKO

Vyvěšeno:7.3.2014 Sejmuto: 22.3.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrhy volebního řádu - Svazek obcí "Skládka TKO"

Návrhy volebního řádu - Svazek obcí "Skládka TKO"

Vyvěšeno:7.3.2014 Sejmuto: 22.3.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MŽP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MŽP

Vyvěšeno:17.2.2014 Sejmuto: 17.3.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Vyvěšeno:13.2.2014 Sejmuto: 1.3.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozbor vody 2013

Rozbor vody 2013

Vyvěšeno:25.9.2013 Sejmuto: 28.2.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na 20. veř. zased. ZO

Pozvánka na 20. veř. zased. ZO

Vyvěšeno:13.2.2014 Sejmuto: 24.2.2014 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu - Svazek obcí Sever Znojemska

Návrh rozpočtu - Svazek obcí Sever Znojemska

Vyvěšeno:3.2.2014 Sejmuto: 18.2.2014 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Pronájem nemovitého majetku

Pronájem nemovitého majetku

Vyvěšeno:13.11.2013 Sejmuto: 4.12.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod ORP Moravský Krumlov na období 2014 - 2016.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod ORP Moravský Krumlov na období 2014 - 2016.

Vyvěšeno:14.11.2013 Sejmuto: 29.11.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR

Vyvěšeno:29.10.2013 Sejmuto: 29.11.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce- pronájem nebytových prostor

Záměr obce- pronájem nebytových prostor

Vyvěšeno:8.10.2013 Sejmuto: 31.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny

Vyvěšeno:25.9.2013 Sejmuto: 31.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Vyvěšeno:25.9.2013 Sejmuto: 31.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno:25.9.2013 Sejmuto: 31.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:24.9.2013 Sejmuto: 30.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výběrové řízení - úředník ÚSC

Výběrové řízení - úředník ÚSC

Vyvěšeno:14.10.2013 Sejmuto: 29.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce - pronájem garsonky

Záměr obce - pronájem garsonky

Vyvěšeno:16.9.2013 Sejmuto: 5.10.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Vyvěšeno:5.9.2013 Sejmuto: 25.9.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nařízení obce Tavíkovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Tavíkovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Vyvěšeno:5.9.2013 Sejmuto: 20.9.2013 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Opravné znění bodu 17 z nápravných opatření zveřejněných na 15. zasedání ZO Tavíkovice

Opravné znění bodu 17 z nápravných opatření zveřejněných na 15. zasedání ZO Tavíkovice

Vyvěšeno:4.9.2013 Sejmuto: 19.9.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stavební povolení - II/400 Újezd-křižovatka s II/399

Stavební povolení - II/400 Újezd-křižovatka s II/399

Vyvěšeno:19.7.2013 Sejmuto: 13.8.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Záměr obce na prodej nemovitého majetku

Vyvěšeno:10.6.2013 Sejmuto: 30.6.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zahájení stavebního řízení

Zahájení stavebního řízení

Vyvěšeno:7.6.2013 Sejmuto: 30.6.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dodatek č.1 a č.2 k rozpočtovému výhledu 2013-14

Dodatek č.1 a č.2 k rozpočtovému výhledu 2013-14

Vyvěšeno:10.5.2013 Sejmuto: 31.5.2013 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Záměr obce na prodej nemovitého majetku v katastrálním území obce

Záměr obce na prodej nemovitého majetku v katastrálním území obce

Vyvěšeno:16.4.2013 Sejmuto: 10.5.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozúčtování nákladů za svoz a uskladnění odpadů za r. 2012

Rozúčtování nákladů za svoz a uskladnění odpadů za r.  2012

Vyvěšeno:7.3.2013 Sejmuto: 10.4.2013 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - výstavba dětského hřiště v Dobronicích

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - výstavba dětského hřiště v Dobronicích

Vyvěšeno:4.3.2013 Sejmuto: 31.3.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Vyvěšeno:22.2.2013 Sejmuto: 31.3.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce na pronájem nemovitého majetku

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku - Kadeřnictví, kosmetika

Vyvěšeno:4.3.2013 Sejmuto: 31.3.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Cvičení- Zóna 2013

Cvičení- Zóna 2013

Vyvěšeno:18.3.2013 Sejmuto: 30.3.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pronájem garsonky - záměr obce

Pronájem garsonky - záměr obce

Vyvěšeno:22.2.2013 Sejmuto: 30.3.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Střednědobý rozpočet pro r. 2013 - 2017 a závěrečný účet r. 2012 - svazek obcí "skládka TKO"

Střednědobý rozpočet pro r. 2013 - 2017 a závěrečný účet r. 2012 - svazek obcí "skládka TKO"

Vyvěšeno:26.2.2013 Sejmuto: 19.3.2013 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Tavíkovický kulturní rok - 2013

Tavíkovický kulturní rok - 2013

Vyvěšeno:7.2.2013 Sejmuto: 22.2.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o výběrovém řízení č. BZN/1/2013 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení č. BZN/1/2013 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:16.1.2013 Sejmuto: 15.2.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zahájení územního řízení - Dobronice

Zahájení územního řízení - Dobronice

Vyvěšeno:16.1.2013 Sejmuto: 12.2.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání OVK pro volbu prezidenta

Pozvánka na první zasedání OVK pro volbu prezidenta

Vyvěšeno:17.12.2012 Sejmuto: 31.1.2013 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vyvěšeno:27.12.2012 Sejmuto: 31.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky II. kolo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky II. kolo

Vyvěšeno:16.1.2013 Sejmuto: 31.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

Vyvěšeno:10.12.2012 Sejmuto: 15.1.2013 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 3/2012 o stanovení systému shromážďování,...

Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č. 3/2012 o stanovení systému shromážďování,...

Vyvěšeno:10.12.2012 Sejmuto: 15.1.2013 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Příloha k vyhlášce č.3/2012

Příloha k vyhlášce č.3/2012

Vyvěšeno:10.12.2012 Sejmuto: 15.1.2013 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,...

Vyvěšeno:11.12.2012 Sejmuto: 15.1.2013 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Stanovení min. počtu členů volební komise

Stanovení min. počtu členů volební komise

Vyvěšeno:12.11.2012 Sejmuto: 13.1.2013 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno:26.11.2012 Sejmuto: 31.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice

Vyvěšeno:26.11.2012 Sejmuto: 31.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce
Vyvěšeno:22.11.2012 Sejmuto: 8.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr obce
Vyvěšeno:22.11.2012 Sejmuto: 8.12.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Tavíkovice na rok 2013
Vyvěšeno:22.11.2012 Sejmuto: 8.12.2012 Dokument: Kategorie: Rozpočty a opatření
Název dokumentu:
Oznámení o výběrovém řízení
Vyvěšeno:31.10.2012 Sejmuto: 29.11.2012 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o výběrovém řízení
Vyvěšeno:31.10.2012 Sejmuto: 29.11.2012 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Výsledky voleb 2012
Vyvěšeno:15.10.2012 Sejmuto: 31.10.2012 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty

ČOV obce Tavíkovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci OPŽP a Jihomoravským krajem

dotace

Předmětem podpory byla rekonstrukce a kompletní dostavba stávající ČOV na kapacitu 650 EO.

Celkové způsobilé výdaje: 10 642 265 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 7 981 698 Kč

Dotace EU: 6 784 443 Kč (85%)

Dotace Jihomoravského kraje: 598 600 Kč

Realizace projektu se uskutečnila v roce 2018.

EZ2 EZ

 

 

banner klesti

BLOND1

cp logo index

logo krizport

 

Logoidsjmk

Obec TavíkoviceObec Tavíkovice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.