Tavíkovice

Obec Tavíkovice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

Oznamujeme občanům, že na základě kalkulace cen za stočné Zastupitelstvo obce Tavíkovice schválilo cenu za stočné ve výši 22 Kč/ma to s účinností od 1.1.2020.

Dále oznamujeme občanům, že obec Tavíkovice vydala obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jejíž součástí je příloha, kde je stanovena sazba poplatku. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 činí 500,- Kč. Každé páté a další osobě v domácnosti stanoví předmětná vyhláška poplatek ve výši 300,- Kč.

banner klesti

BLOND1

cp logo index

logo krizport

 

Logoidsjmk

Obec TavíkoviceObec Tavíkovice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.